Ventilation - en tillidssag

 

Er medarbejderne uoplagte, klager over hovedpine og har et stort sygefravær kan årsagen være et dårligt indeklima. Med et ventilationsanlæg fra FagTek A/S sikres en konstant udskiftning af luften, der giver velvære og et sundt indeklima.

 

Kundens behov i centrum

 

FagTek A/S projekterer ventilationsanlæg efter kundens behov og leverer det færdigmonterede anlæg indreguleret og klar til brug. Levering af tilhørende drift og vedligeholdelse er en selvfølge.

 


 

 

 

Certificering og godkendelse

 


Energioptimering

FagTek A/S har stor fokus på energibesparelser pga. stigende priser på energi. Vi har samlet tre gode forslag, der alle kan benyttes på eksisterende anlæg:

 

1. Behovsstyring -anlægget kører kun med den luftmængde, der er behov for vha. trykstyring. Ved hjælp af ur, rum- eller temperaturføler kan anlæggets drift begrænses til det nødvendige.

2. Varmegenvinding - mange anlæg bliver ikke udnyttet fuldt ud eller bruger uhensigtsmæssig meget energi. På eksisterende anlæg kan der med fordel eftermonteres varmegenvinding.

3. Frekvensomformer - ved tilslutning af frekvensomformer på den eksisterende styring reguleres ventilationen efter det aktuelle behov.

 

Til energiforbedrende tiltag kan der i dag søges tilskud. Dette gælder både ved nye ventilationsanlæg og energioptimering af eksisterende anlæg.


Udskriv
Søgaard & Co. - Mere web for pengene